กราฟราคาหลักทรัพย์
SET : CHOW Updated : 18/08/2560 16:36
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
4.18 - (-%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
4.18 4.22 4.22 4.16 159,700

 

Chart Type