ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02 033 0901-08
โทรสาร : 02 033 0909
E-mail Address: ir@chowsteel.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 
 
 
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้