ข่าว

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวเยี่ยมชมโครงการ Hamada1 ในญี่ปุ่น

Back 30 พฤษภาคม 2559

ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและภริยา พร้อมด้วยนางจิตต์วิภา ศักดิ์พิทักษ์สกุล (ที่ 2 จากขวา) อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โครงการ Hamada1 กำลังการผลิต 11 เมกะวัตต์ ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (CE) บริษัทย่อยที่ดูแลธุรกิจพลังงาน ในเครือบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ กำมเลส (ขวาสุด) ประธานกรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (CE) นายอนาวิล จิรธรรมศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ ณ เมืองฮามาดะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hamada 1 เป็นโครงการที่ CHOW อนุมัติลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่นในระยะที่ 2 และ ถือเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นได้เป็นผลสำเร็จ ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ขายไฟได้แล้วจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตรวม 23 เมกะวัตต์