ข่าว

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ แรงงานชล คนลดเหล้า

Back 28 มีนาคม 2560

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจัดหวัดชลบรี มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) องค์กรต้นแบบ ได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วม โครงการ "แรงงานชล คนงดเหล้า" สำหรับสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560