กราฟราคาหลักทรัพย์
MAI : CHOW Updated : 21/09/2564 16:38
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
3.34 +0.02 (0.60%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
3.32 3.32 3.46 3.32 68,500

 

Chart Type