กราฟราคาหลักทรัพย์
SET : CHOW Updated : 17/10/2561 14:44
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
4.66 +0.04 (0.87%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
4.62 4.62 4.66 4.62 28,300

 

Chart Type