กราฟราคาหลักทรัพย์
SET : CHOW Updated : 24/09/2561 09:30
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
4.76 - (-%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
4.76 - - - -

 

Chart Type