กราฟราคาหลักทรัพย์
SET : CHOW Updated : 19/07/2562 16:36
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
2.24 - (-%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
2.24 2.20 2.24 2.20 228,600

 

Chart Type