กราฟราคาหลักทรัพย์
MAI : CHOW Updated : 01/07/2565 16:38
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
3.94 - (-%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
3.94 3.92 3.96 3.92 110,900

 

Chart Type