กราฟราคาหลักทรัพย์
MAI : CHOW Updated : 05/08/2563 16:37
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
1.93 +0.01 (0.52%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
1.92 1.94 1.96 1.92 11,500

 

Chart Type