กราฟราคาหลักทรัพย์
SET : CHOW Updated : 23/08/2562 16:37
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
2.00 -0.02 (-0.99%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
2.02 2.02 2.04 2.00 73,200

 

Chart Type