กราฟราคาหลักทรัพย์
SET : CHOW Updated : 14/12/2561 16:35
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
4.20 - (-%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
4.20 4.10 4.20 4.04 73,600

 

Chart Type