กราฟราคาหลักทรัพย์
MAI : CHOW Updated : 29/11/2565 16:36
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
3.10 -0.08 (-2.52%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
3.18 3.14 3.16 3.04 271,300

 

Chart Type