กราฟราคาหลักทรัพย์
MAI : CHOW Updated : 26/01/2564 16:37
ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
4.12 +0.04 (0.98%)
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
4.08 4.08 4.12 4.08 186,600

 

Chart Type